• 25 FEB 13

  Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

  Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Cytogenetyki i Proteomiki

  Kontakt: kierownik laboratorium – dr hab. Lidia Skuza, prof. US tel. mail: www.wb.usz.edu.pl/cbmib Lista proponowanych usług/badań dla przedsiębiorstw:

  1. Badania próbek środowiskowych m.in. pod kątem organizmów prokariotycznych w aspekcie ich chorobotwórczości wobec ssaków oraz pod kątem poszukiwania substancji potencjalnie przydatnych w procesach biotechnologicznych. 2. Analizy genetyczne materiału roślinnego i zwierzęcego, poszukiwania genów odporności roślin. 3. Badania populacji roślin i zwierząt bytujących w szczególnych warunkach środowiskowych. 4. Badania stężeń biologicznych alergenów pochodzenia roślinnego oraz grzybów. 5. Poszukiwania substancji antynowotworowych pochodzenia roślinnego. 6. Badania mechanizmów oporności wielolekowej komórek nowotworowych. 7. Badania restytucji i ochrony ryb wędrownych, budowa sztucznych tarlisk.

  More Articles

  • Cure for gray hair

   Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Generics strategies

   Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Consumption mortality

   Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

  • Muscle fitness

   Service Inter-Lab to pracownie: fokusowa, call center, innoanaliz, bankowa, elektronicznej administracji, analiz logistycznych i wiele innych

Features

 • Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka . Kompleksowe badania wydolnościowe i czynnościowe oferuje, m.in. kompleksowe badania wydolnościowe i czynnościowe, analizy genetyczne, badania biochemiczne czy badania morfo-strukturalne.

 • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

Skontaktuj się z nami

kierownik – dr Tomasz Olechwir